Mikrofarmárstvo s
postihnutými ľuďmi

home hero

MicroFarmable je projekt, ktorého cieľom je motivovať vzdelávaciu komunitu a ľudí so zdravotným postihnutím, aby sa zapojili do mikrofarmárstva a pomohli tak našej planéte chrániť sa pred negatívami globálneho otepľovania.

Priblížiť ekologické poľnohospodárstvo všetkým

Ľudia za týmto úsilím

Cieľové skupiny projektu

01

Pedagógovia, ktorí poskytujú vzdelávanie dospelým so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania v združeniach, mimovládnych organizáciách, obciach a oficiálnych inštitúciách. Aby sme minimalizovali negatívne dôsledky globálneho otepľovania pomocou nášho projektu, školitelia, u ktorých chceme zvýšiť ich poľnohospodárske tréningové zručnosti pre mikropoľnohospodárstvo, sa zúčastnia aktivít a školiacich stretnutí nášho projektu.

02

Keďže praktiky, ktoré sa majú vykonávať s dospelými osobami so zdravotným postihnutím, zvýšia túžbu tak postihnutých jednotlivcov, ako aj pedagógov venovať sa mikropoľnohospodárstvu, našou cieľovou skupinou budú dospelí so zdravotným postihnutím. Cieľovou skupinou nášho projektu budú dospelí so zdravotným postihnutím, ktorí si z výsledkov cieľov nášho projektu osvoja spôsob boja proti globálnemu otepľovaniu.

03

Nepriamymi cieľovými skupinami projektu budú pedagógovia, dospelí ľudia so zdravotným postihnutím, inštitúcie, samosprávy, mimovládne organizácie a združenia, ktoré majú prístup k zdieľaniu a informáciám, ktoré sme vytvorili na našej webovej stránke a na sociálnych sieťach o našom projekte prostredníctvom šírenia nášho projektu.

Pozrite si novinky a nadchádzajúce udalosti

OPENING & KICK-OFF MEETING

Slovakia

We are learning micro farming

Turkey

We apply micro agriculture

Poland

Micro farming guide for adults with disabilities

SLOVAKIA

“Ak je to dobré pre planétu, je to dobré aj pre vás. Udržujte prirodzený stav vecí.”

EU Logo

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a názory sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nezodpovedajú.